• Vrijdag 22 september 2017
 • RAI Congrescentrum Amsterdam
DIRECT REGISTREREN BureauKalker

Een congresdag geheel gewijd aan zaken die de kanaalbehandeling lastig maken.

De kanaalbehandeling gaat vaak goed. Alle kanalen netjes gevonden, gereinigd en afgesloten en het element mooi gerestaureerd: met recht een tweede leven voor een tand of kies.

Maar soms zit het tegen. Dat kan al voor de behandeling het geval zijn, als de diagnose moeilijk te stellen is. Moeten we nu wel of niet ingrijpen? Of het gaat stroef tijdens de behandeling: kanalen zijn lastig te vinden, de kromming is niet meer goed te volgen of de wortel is zelfs geperforeerd. Maar zelfs na afloop kan de kanaalbehandeling nog voor hoofdbrekens zorgen: een periapicale laesie die niet geneest, napijn of zelfs een wortelfractuur. Allemaal problemen en complicaties die de kanaalbehandeling voor zowel tandarts als patiënt met recht een zenuwenklus maken.

Deze congresdag is geheel gewijd aan zaken die de kanaalbehandeling lastig maken. Zaken die een goed behandelresultaat in de weg staan en aanleiding kunnen geven tot frustratie, ergernis, pijnklachten of zelfs tuchtrechtelijke stappen.

Marga Ree en Michiel de Cleen, beiden tandarts-endodontoloog, kennen het klappen van de zweep. Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden laten zij zien dat veel endodontische valkuilen al voor de behandeling te herkennen zijn, dat problemen tijdens de behandeling vaak eenvoudig te voorkomen zijn en dat complicaties achteraf vaak alsnog met goed gevolg te corrigeren zijn.

Deze congresdag biedt oplossingen voor vaak voorkomende endodontische problemen en complicaties. Het is een must voor iedere tandarts die kanaalbehandelingen doet.

BureauKalker

Het congres Endodontische Complicaties is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.

PROGRAMMA

Michiel de Cleen

Michiel de Cleen studeerde tandheelkunde aan de UvA. Na zijn afstuderen in 1988 was hij tot 1995 als (gast)docent verbonden aan de vakgroep Cariologie en Endodontologie van ACTA. Hij voert thans een full-time endodontische praktijk in Amsterdam. Naast zijn klinische werkzaamheden is hij zeer regelmatig spreker op binnen- en buitenlandse congressen en is hij cursusdocent op het gebied van de endodontologie en tandletsels. Hij publiceert regelmatig in (inter)nationale vakbladen.

Lezing 1:
De levensduur van een endodontisch behandeld gebitselement

Wanneer een patiënt aan u vraagt hoe lang een element na de wortelkanaalbehandeling nog meekan, wat antwoordt u dan? En als een element twee jaar na de behandeling verloren blijkt, zegt u dan: it’s all in the game? Je moet als tandarts stevig in je schoenen staan om een uitspraak te kunnen doen over de levensduur van je eigen werk. In deze lezing wordt duidelijk dat van sommige elementen een langere levensduur mag worden verwacht dan van andere. Er zal nadrukkelijk worden stilgestaan bij factoren die succes en levensduur bepalen, zodat u nog voordat u met de behandeling begint uw patiënt duidelijk kunt voorlichten over mogelijke risico’s. Dit alles aan de hand van talrijke voorbeelden uit de eigen praktijk, vaak meer dan twintig jaar geleden behandeld.

Na deze lezing:

 • Kunt u aangeven in hoeverre het succes van de kanaalbehandeling (healing) van belang is voor de levensduur (survival) van het element
 • Weet u de factoren op te noemen die bepalend zijn voor een lange levensduur van endodontisch behandelde gebitselementen
 • Kunt u een reële inschatting maken van de mogelijkheden van een niet-chirurgische endodontische herbehandeling en endodontische chirurgie

Lezing 3:
Afgebroken instrumenten: laten zitten of verwijderen?

Met de komst van roterende instrumenten heeft u er als tandarts een probleem bij: instrumentbreuk. In deze lezing is er aandacht voor factoren die het breken van instrumenten bevorderen, maar vooral voor factoren die dit risico beperken. Dat een afgebroken instrument een gevaar is voor het uiteindelijke behandelresultaat, geldt zeker niet altijd. Michiel de Cleen legt uit wanneer een instrument met gerust hart kan blijven zitten, en wanneer het beter is om het te verwijderen. Het laatste deel van de lezing is gewijd aan technieken en hulpmiddelen om een afgebroken vijl of ruimer veilig en snel te verwijderen.

Na deze lezing:

 • Kunt u de factoren die instrumentbreuk beperken noemen
 • Weet u wanneer een afgebroken vijl of ruimer verwijderd moet worden
 • Kent u de technieken om een afgebroken instrument uit het kanaal te verwijderen

Lezing 5:
Paro-Endo of Endo-Paro: hoe beide elkaar beïnvloeden

Infecties van de binnenzijde van de wortel beïnvloeden de gezondheid van de weefsels erbuiten en vice versa. Maar wat is de precieze invloed van een geïnfecteerd wortelkanaal op de parodontale gezondheid en de parodontale behandeling? In de praktijk is dit een vraag met soms verregaande consequenties. In deze lezing zal aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden duidelijk worden gemaakt dat een schoon wortelkanaal bijdraagt aan een gezond parodontium en dat met een paar simpele diagnostische tests een basis kan worden gelegd voor een duurzaam behoud van veel elementen. Als laatste komt het probleem van de verticale wortelfractuur aan bod: soms lastig te duiden, vaak het einde van het element.

Na deze lezing:

 • Kent u de invloed van een infectie van het wortelkanaal op de parodontale gezondheid
 • Weet u hoe u pockets van endodontische origine kunt diagnosticeren
 • Kent u de kenmerken van een verticale wortelfractuur

Marga Ree

Marga Ree studeerde in 1979 af als tandarts aan de UvA. In 2001 heeft zij haar specialisatie endodontologie voltooid met een Master of Science degree. Zij is een veelgevraagd spreker en heeft inmiddels meer dan 150 lezingen en hands-on cursussen gegeven in binnen- en buitenland. Er staan diverse publicaties in (inter)nationale vaktijdschriften op haar naam. Op het gebied van algemene tandheelkunde en endodontologie schreef zij diverse hoofdstukken voor verschillende boeken. Sinds 1980 voert zij praktijk in Purmerend, waarvan de laatste vijftien jaar een verwijspraktijk voor endodontologie.

Lezing 2:
Hoe gaan we om met gecalcificeerde wortelkanalen?

Eén van de oorzaken van het niet slagen van een wortelkanaalbehandeling is het onvolledig instrumenteren en desinfecteren van het wortelkanaalstelsel. Door de vorming van tertiair dentine kunnen kanaalingangen zodanig verborgen liggen dat het lijkt of ze niet aanwezig zijn. Ook kan er pulpacalcificatie zijn opgetreden door een trauma in het verleden. Hoe pakken we de behandeling van een verkleurd frontelement aan als er geen kanaal op de röntgenfoto zichtbaar is? Is een endo altijd noodzakelijk in zo’n geval? Hoe groot moet de endodontische opening zijn? In welke situatie kunnen we met een gerust hart in een apicale richting dentine verwijderen, en wanneer dreigt er gevaar voor perforatie? Elke tandarts kent het dilemma: doorgaan of opgeven? In deze presentatie worden diverse technieken besproken om verborgen en gecalcificeerde kanalen op te sporen en toegankelijk te maken voor instrumentatie en desinfectie.

Na deze lezing:

 • Heeft u inzicht in de verschillende oorzaken van calcificatie van het wortelkanaalstelsel
 • Kunt u de kleurenkaart van dentine in een element met een geoblitereerde pulpa herkennen
 • Kunt u de klinische procedure beschrijven voor het toegankelijk maken en instrumenteren van verborgen kanaalingangen

Lezing 4:
Behandeling van perforaties

Het veroorzaken van een perforatie is voor veel tandartsen een stress verwekkende gebeurtenis. Perforaties kunnen niet alleen ontstaan als complicatie bij een endodontische of restauratieve behandeling, maar kunnen ook het gevolg zijn van een pathologisch proces zoals wortelresorptie. Als een perforatie niet tijdig wordt onderkend en behandeld, kan dat resulteren in parodontale afbraak en uiteindelijk verlies van het element. Mineral Trioxide Aggregate (MTA), geldt als het materiaal van eerste keuze om een subalveolaire perforatie af te sluiten. MTA is een calciumsilicaatcement, en wordt wel beschouwd als een eerste generatie bioactief materiaal. Het heeft veel voordelen, maar kent ook wat nadelen. Daarom zijn er in de loop der jaren alternatieve materialen ontwikkeld. De voor- en nadelen van deze nieuwe calciumsilicaatcementen worden uitgebreid toegelicht. Er zal aandacht worden besteed aan de prognose van elementen met een perforatie, en de factoren die van invloed zijn op het beslisproces om een element met een perforatie wel of niet te behouden. Marga Ree zal aan de hand van een aantal klinische cases laten zien dat adequate behandeling van een perforatie ook op lange-termijn kan resulteren in behoud van een element.

Na deze lezing:

 • Kunt u de factoren noemen die van invloed zijn op het beslisproces om een perforatie te sluiten
 • Kunt u de criteria beschrijven voor de keuze van een specifiek calciumsilicaatcement om een perforatie te repareren
 • Kunt u de klinische procedure beschrijven om een perforatie af te sluiten en inzicht te hebben in de factoren die prognose ervan bepalen

Lezing 6:
Invasieve cervicale resorptie: extractie of behoud?

Invasieve cervicale resorptie (ICR) wordt vaak niet als zodanig herkend tijdens een routineonderzoek. Omdat deze agressieve vorm van resorptie pas in een heel laat stadium tot klachten kan leiden, wordt het proces meestal pas ontdekt als het zich al in een zeer uitgebreid stadium bevindt. ICR wordt vaak ten onrechte voor cariës of interne resorptie aangezien, en dat kan resulteren in een onjuiste behandeling die tot vroegtijdig verlies van het element kan leiden. In deze presentatie zullen de verschillende verschijningsvormen van ICR worden getoond en hoe deze een vroeg stadium te diagnosticeren. Aan de hand van uiteenlopende klinische casussen zal Marga Ree u meenemen in het beslisproces om een element met ICR te behouden of te extraheren. Zij zal een aantal behandelstrategieën bespreken om het resorptieproces te inactiveren, waarbij gekozen kan worden voor een chirurgische ingreep (externe benadering), of voor een interne benadering waarbij het proces vanuit de pulpaholte wordt geïnactiveerd.

Na deze lezing:

 • Kunt u de klinische en röntgenologische kenmerken van ICR kunnen beschrijven
 • Begrijpt u de meerwaarde van een CBCT scan voor het stellen van een accurate diagnose
 • Kunt u de indicatie voor een externe versus een interne aanpak van ICR noemen
 • Kunt u de prognose van een element met ICR inschatten

INFORMATIE

Datum en Locatie

Vrijdag 22 september 2017, Forumzaal, RAI Congrescentrum, Amsterdam. De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Bereikbaarheid en Parkeren.


Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 22 juni 2017 toegestuurd.

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 22 juni 2017: géén annuleringskosten
 • voor 22 juli 2017: 25% annuleringskosten
 • voor 22 augustus 2017: 50% annuleringskosten
 • voor 22 september 2017: 90% annuleringskosten

Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres ‘Endodontische Complicaties’ levert u 5 KRT punten op. U ontvangt aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en aan het Mondzorgregister. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.Doelgroep

Tandartsen. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus zeer regelmatig patiënten behandelen.


Prijs

De congresfee bedraagt € 395,- (inclusief koffie, thee, lunch, borrel en deelnamecertificaat).REGISTREER

inschrijven
 • Hoofdsponsor Endodontische Complicaties:
 • Co-sponsor Endodontische Complicaties: